Projekty UE
SPZOZ w Lubartowie Informuje że : Email
16.11.2020.
Zmieniony ( 16.11.2020. )
 
Poprawa jakości i dostępności udzielanych świadczeń zdrowotnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Lubartowie poprzez utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z infrastrukturą techniczną i zakupem sprzętu medycznego Email
16.07.2020.
Image

„Poprawa jakości i dostępności udzielanych świadczeń zdrowotnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Lubartowie poprzez utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z infrastrukturą techniczną i zakupem sprzętu medycznego”

Cel projektu: poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego społeczeństwa w przypadkach stanu zagrożenia życia i zdrowia poprzez utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i poprawę infrastruktury szpitalnej SP ZOZ w Lubartowie.

Wartość projektu: 9 466 482,58 zł

Dofinansowanie: 8 046 510,19 zł

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, działanie 9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego.

 

Mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych

Zgodnie z zapisami §4 ust. 14 umowy o dofinansowanie projektu pn. „Poprawa jakości i dostępności udzielanych świadczeń zdrowotnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Lubartowie poprzez utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z infrastrukturą techniczną i zakupem sprzętu medycznego” wszelkie potencjalne nieprawidłowości i podejrzenia nadużyć finansowych dotyczące projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 mogą być zgłaszane za pośrednictwem formularza, dostępnego na stronie internetowej: https://nieprawidlowosci.miir.gov.pl/bazy/konsultacje-spoleczne/eaplikacja-konsultacje.nsf/document.xsp?unid=9B0502CE55377495C1257C0D0026120B&titleMenu=Dokument&uniddoc=78D0863AE117E52DC1257DF5004669FC lub za pośrednictwem adresu e-mail: naduzycia.POIS@miir.gov.pl

Zmieniony ( 16.07.2020. )
 
Informatyzacja oraz wdrożenie e-usług w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Email
01.08.2018.
ImageInformatyzacja oraz wdrożenie e-usług w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej"
Wartość projektu:  2 575 620.00zł
Wartość dofinansowania:  2 189 277.00zł

Projekt współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

 


Zmieniony ( 16.07.2020. )
 
Poprawa jakości i dostępności świadczeń medycznych poprzez dostosowanie do obowiązujących przepisów prawa SPZOZ w Lubartowie. Etap I Email
07.07.2015.

 Image

„Poprawa jakości i dostępności świadczeń medycznych poprzez dostosowanie do obowiązujących przepisów prawa SPZOZ w Lubartowie. Etap I"
Wartość projektu: 2 529 484,43 zł
Wartość dofinansowania z EFRR: 1 793 035,32 zł

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.

 

Zmieniony ( 18.03.2019. )
 

Kontakt i adres

Ważne telefony:
Centrala
81 855 20 41
Informacja
515287510
S O R
81 458 18 30
Izba Przyjęć
81 855 20 41 wew. 278
Pediatryczna Izba Przyjęć
81 854 64 50
Centr. Med. Rodzinnej
81 854 55 49
Nocna i świąteczna Opieka
81 854 55 49
Pogotowie Ratunkowe
112, 999
OKULISTA
81 854 39 47
STOMATOLOG
855 20 41 wew.373

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubartowie
Adres:
ul. Cicha 14
21-100 Lubartów