Zestawienie Inwestycji Email
26.10.2022.

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W LUBARTOWIE
ul. Cicha 14, 21-100 Lubartów, tel. 81 855-20-41
www.spzoz-lubartow.pl, e-mail: sekretariat@spzoz-lubartow.pl  

 

Zestawienie zrealizowanych inwestycji budowlanych i wyposażenia oraz planowanych na następne lata w SPZOZ w Lubartowie

stan na 25.10.2022r.

 

1.Zestawienie zakończonych inwestycji budowlanych

2.Zestawienie inwestycji budowlanych w trakcie realizacji

3.Zestawienie zakupionego wyposażenia

4.Zestawienie wyposażenia w trakcie realizacji

Zmieniony ( 26.10.2022. )
 

Kontakt i adres

Ważne telefony:
Centrala
81 855 20 41
Informacja
515287510
S O R
81 458 18 30
Izba Przyjęć
81 855 20 41 wew. 278
Pediatryczna Izba Przyjęć
81 854 64 50
Centr. Med. Rodzinnej
81 854 55 49
Nocna i świąteczna Opieka
81 854 55 49
Pogotowie Ratunkowe
112, 999
OKULISTA
81 854 39 47
STOMATOLOG
855 20 41 wew.373

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubartowie
Adres:
ul. Cicha 14
21-100 Lubartów