Rada Społeczna Email
29.07.2019.

Rada Społeczna w SPZOZ w Lubartowie

W Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Społecznej
w Lubartowie działa Rada Społeczna, która jest organem inicjującym
i opiniodawczym organu założycielskiego oraz organem doradczym Dyrektora.
Radę Społeczną Szpitala powołuje i odwołuje Rada Powiatu w Lubartowie
oraz dokonuje zmian w jej składzie.

Skład Rady Społecznej w SPZOZ w Lubartowie

Rada Powiatu Uchwałą Nr III/27/19 z dnia 6 lutego 2019 r. powołała Radę Społeczną w SPZOZ w Lubartowie w składzie:

1.     Przewodniczący – Tomasz Marzęda,

2.     Członkowie:

a.     Przedstawiciel Wojewody Lubelskiego – Piotr Kaliszewski,

b.     Przedstawiciele Powiatu Lubartowskiego:

·       Lucjan Mileszczyk,

·       Radosław Guz,

·       Jan Zaworski,

·       Jan Sławecki,

·      Tadeusz Nastaj,

·       Wojciech Ślifirczyk.

 

 


Rok 2023
Protokół nr 1 z 2023Rok 2022
Protokół nr 1 z 2022
Protokół nr 2 z 2022
Protokół nr 3 z 2022

Rok 2021
Protokół nr 1 z 2021
Protokół nr 2 z 2021
Protokół nr 3 z 2021
Protokół nr 4 z 2021
Protokół nr 5 z 2021
Protokół nr 6 z 2021
Protokół nr 7 z 2021

Rok 2020
Protokół nr 1 z 2020
Protokół nr 2 z 2020
Protokół nr 3 z 2020
Protokół nr 4 z 2020
Protokół nr 5 z 2020

Rok 2019
Regulamin organizacyjny 2019
Protokół nr 1
Protokół nr 2
Protokół nr 3
Protokół nr 4
Protokół nr 5
Protokół nr 6

Rok 2018
Protokół nr 1
Protokół nr 2
Protokół nr 3

Rok 2017
Protokół nr 1
Protokół nr 2
Protokół nr 3
Protokół nr 4

Rok 2016
Protokół nr 1
Protokół nr 2
Protokół nr 3

Rok 2015
Protokół nr 1
Protokół nr 2
Protokół nr 3

Zmieniony ( 14.03.2023. )
 

Kontakt i adres

Ważne telefony:
Centrala
81 855 20 41
Informacja
515287510
Izba Przyjęć
w. 386
Pediatryczna Izba Przyjęć
w. 287
Centr. Med. Rodzinnej
81 854 55 49
Nocna i świąteczna Opieka
81 854 55 49
Pogotowie Ratunkowe
112, 999

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubartowie
Adres:
ul. Cicha 14
21-100 Lubartów