Praca
SAMODZIELNE STANOWISKO DO SPRAW ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Email
29.12.2023.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubartowie

poszukuje kandydatów na stanowisko:

 

SAMODZIELNE STANOWISKO DO SPRAW ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

 

Zakres obowiązków:

Do zadań osoby na Samodzielnym Stanowisku ds. Zamówień Publicznych należy realizacja zadań polegających na wyborze wykonawców dostaw, usług i robót budowlanych zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności:

 1. Opracowywanie regulaminów postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych oraz ich aktualizacja.
 2. Proponowanie Dyrektorowi wyboru trybu udzielania zamówienia zgodnie z wymogami ustawowymi, na złożonych wnioskach o zamówienie.
 3. Sporządzanie rocznych planów zamówień publicznych.
 4. Proponowanie do akceptacji Dyrektora na podstawie złożonych wniosków procedury postepowania, następnie jej przeprowadzenie zgodnie z prawem zamówień publicznych.
 5. Sporządzanie protokołów przeprowadzonych postępowań przetargowych.
 6. Prowadzenie rejestru umów zawartych w trybach przewidzianych Prawem Zamówień Publicznych.
 7. Prowadzenie rejestru zamówień do kwot, do których nie mają zastosowania przepisy Prawa Zamówień Publicznych wraz z ich sposobem realizacji w celu przestrzegania zasady niedzielenia zamówień na części z zamiarem ominięcia procedur Prawa Zamówień Publicznych.
 8. Konsultowanie w zakresie wprowadzania aneksów do zawartych umów pod względem ich zgodności z przepisami Prawa Zamówień Publicznych.
 9. Sporządzanie sprawozdań realizacji rocznego planu postępowań.
 10. Archiwizowanie dokumentacji przeprowadzonych postępowań przetargowych przez okres wyznaczony przepisami prawa, ścisła współpraca z Radcą Prawnym, Działem Ekonomiczno-Finansowym oraz wszystkimi komórkami, na rzecz których wykonywane są procedury przetargowe.

Oferujemy:

Zatrudnienie w formie umowy o pracę.

Minimalne wymagania:

 1. Wykształcenie wyższe (preferowany kierunek z zakresu zamówień publicznych),
 2. Znajomość ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz aktów wykonawczych do ustawy (w tym umiejętność interpretacji i stosowania w praktyce przepisów z zakresu zamówień publicznych),
 3. Umiejętność weryfikacji dokumentacji przetargowej,
 4. Skrupulatność w sporządzaniu dokumentacji,
 5. Biegła obsługa komputera (Windows, pakiet biurowy MICROSOFT OFFICE).

Osoby zainteresowane prosimy o składanie aplikacji (CV, list motywacyjny oraz dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe) do dnia 31.03.2024 r.:

 1. bezpośrednio do Sekretariatu Dyrekcji – ul. Cicha 14, 21-100 Lubartów, II piętro
 2. na adres e-mail: sekretariat@spzoz-lubartow.pl
 3. listownie na adres: SPZOZ w Lubartowie
 4.    Cicha 14

                                    21 – 100 Lubartów

Prosimy o dopisanie w aplikacji klauzuli:  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubartowie, w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko.

Zastrzegamy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty.
Oferty odrzucone zostaną zniszczone.

Zmieniony ( 28.02.2024. )
 
Izba Przyjęć Email
15.12.2023.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubartowie

poszukuje kandydatów na stanowisko:

LEKARZA UDZIELAJĄCEGO ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W IZBIE PRZYJĘĆ

Miejsce pracy:

Izba Przyjęć w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej
w Lubartowie, ul. Cicha 14, 21-100 Lubartów.

Zakres obowiązków:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach wykonywanego zawodu, zgodnie
z obowiązującym standardem opieki.

Oferujemy:

            Zatrudnienie w formie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej.

Wymogi dla lekarza udzielającego świadczeń w Izbie Przyjęć:

 • Prawo wykonywania zawodu

Osoby zainteresowane prosimy o składanie aplikacji (CV, list motywacyjny oraz dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe):

 1. bezpośrednio do Sekretariatu Dyrekcji – ul. Cicha 14, 21-100 Lubartów, II piętro
 2. na adres e-mail: sekretariat@spzoz-lubatow.pl
 3. listownie na adres: SPZOZ w Lubartowie
 4.    Cicha 14

                                    21 – 100 Lubartów

Prosimy o dopisanie w aplikacji klauzuli:  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubartowie, w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko.

Zastrzegamy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty.
Oferty odrzucone zostaną zniszczone.

 
ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ Email
13.12.2023.

 

OGŁOSZENIE

 

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubartowie poszukuje pracowników na stanowiska:

 

w ramach Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej SPZOZ:

 

Kierownik Laboratorium

 

Kierownik Serologii

 

Diagnosta

 

Diagnosta Serolog

 

Rejestratorka

 

Technik Analityki

Zmieniony ( 20.12.2023. )
 
« poprz. nast.  »

Pozycje :: 1 - 13 z 79

Kontakt i adres

Ważne telefony:
Centrala
81 855 20 41
Informacja
515287510
Izba Przyjęć
81 458 18 30
Pediatryczna Izba Przyjęć
81 854 64 50
Centr. Med. Rodzinnej
81 854 55 49
Nocna i świąteczna Opieka
81 854 55 49
Pogotowie Ratunkowe
112, 999
OKULISTA
81 854 39 47
STOMATOLOG
855 20 41 wew.373

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubartowie
Adres:
ul. Cicha 14
21-100 Lubartów