Praca
Ogłoszenie dla kandydatów do pracy na stanowisku pielęgniarki / pielęgniarza / położnej Email
10.05.2024.

INFORMACJA

Zmieniony ( 10.05.2024. )
 
SAMODZIELNE STANOWISKO DO SPRAW ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Email
29.12.2023.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubartowie

poszukuje kandydatów na stanowisko:

 

SAMODZIELNE STANOWISKO DO SPRAW ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

 

Zakres obowiązków:

Do zadań osoby na Samodzielnym Stanowisku ds. Zamówień Publicznych należy realizacja zadań polegających na wyborze wykonawców dostaw, usług i robót budowlanych zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności:

 1. Opracowywanie regulaminów postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych oraz ich aktualizacja.
 2. Proponowanie Dyrektorowi wyboru trybu udzielania zamówienia zgodnie z wymogami ustawowymi, na złożonych wnioskach o zamówienie.
 3. Sporządzanie rocznych planów zamówień publicznych.
 4. Proponowanie do akceptacji Dyrektora na podstawie złożonych wniosków procedury postepowania, następnie jej przeprowadzenie zgodnie z prawem zamówień publicznych.
 5. Sporządzanie protokołów przeprowadzonych postępowań przetargowych.
 6. Prowadzenie rejestru umów zawartych w trybach przewidzianych Prawem Zamówień Publicznych.
 7. Prowadzenie rejestru zamówień do kwot, do których nie mają zastosowania przepisy Prawa Zamówień Publicznych wraz z ich sposobem realizacji w celu przestrzegania zasady niedzielenia zamówień na części z zamiarem ominięcia procedur Prawa Zamówień Publicznych.
 8. Konsultowanie w zakresie wprowadzania aneksów do zawartych umów pod względem ich zgodności z przepisami Prawa Zamówień Publicznych.
 9. Sporządzanie sprawozdań realizacji rocznego planu postępowań.
 10. Archiwizowanie dokumentacji przeprowadzonych postępowań przetargowych przez okres wyznaczony przepisami prawa, ścisła współpraca z Radcą Prawnym, Działem Ekonomiczno-Finansowym oraz wszystkimi komórkami, na rzecz których wykonywane są procedury przetargowe.

Oferujemy:

Zatrudnienie w formie umowy o pracę.

Minimalne wymagania:

 1. Wykształcenie wyższe (preferowany kierunek z zakresu zamówień publicznych),
 2. Znajomość ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz aktów wykonawczych do ustawy (w tym umiejętność interpretacji i stosowania w praktyce przepisów z zakresu zamówień publicznych),
 3. Umiejętność weryfikacji dokumentacji przetargowej,
 4. Skrupulatność w sporządzaniu dokumentacji,
 5. Biegła obsługa komputera (Windows, pakiet biurowy MICROSOFT OFFICE).

Osoby zainteresowane prosimy o składanie aplikacji (CV, list motywacyjny oraz dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe) do dnia 31.03.2024 r.:

 1. bezpośrednio do Sekretariatu Dyrekcji – ul. Cicha 14, 21-100 Lubartów, II piętro
 2. na adres e-mail: sekretariat@spzoz-lubartow.pl
 3. listownie na adres: SPZOZ w Lubartowie
 4.    Cicha 14

                                    21 – 100 Lubartów

Prosimy o dopisanie w aplikacji klauzuli:  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubartowie, w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko.

Zastrzegamy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty.
Oferty odrzucone zostaną zniszczone.

Zmieniony ( 28.02.2024. )
 
Izba Przyjęć Email
15.12.2023.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubartowie

poszukuje kandydatów na stanowisko:

LEKARZA UDZIELAJĄCEGO ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W IZBIE PRZYJĘĆ

Miejsce pracy:

Izba Przyjęć w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej
w Lubartowie, ul. Cicha 14, 21-100 Lubartów.

Zakres obowiązków:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach wykonywanego zawodu, zgodnie
z obowiązującym standardem opieki.

Oferujemy:

            Zatrudnienie w formie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej.

Wymogi dla lekarza udzielającego świadczeń w Izbie Przyjęć:

 • Prawo wykonywania zawodu

Osoby zainteresowane prosimy o składanie aplikacji (CV, list motywacyjny oraz dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe):

 1. bezpośrednio do Sekretariatu Dyrekcji – ul. Cicha 14, 21-100 Lubartów, II piętro
 2. na adres e-mail: sekretariat@spzoz-lubatow.pl
 3. listownie na adres: SPZOZ w Lubartowie
 4.    Cicha 14

                                    21 – 100 Lubartów

Prosimy o dopisanie w aplikacji klauzuli:  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubartowie, w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko.

Zastrzegamy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty.
Oferty odrzucone zostaną zniszczone.

 
« poprz. nast.  »

Pozycje :: 1 - 13 z 80

Kontakt i adres

Ważne telefony:
Centrala
81 855 20 41
Informacja
515287510
S O R
81 458 18 30
Izba Przyjęć
81 855 20 41 wew. 278
Pediatryczna Izba Przyjęć
81 854 64 50
Centr. Med. Rodzinnej
81 854 55 49
Nocna i świąteczna Opieka
81 854 55 49
Pogotowie Ratunkowe
112, 999
OKULISTA
81 854 39 47
STOMATOLOG
855 20 41 wew.373

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubartowie
Adres:
ul. Cicha 14
21-100 Lubartów