Zapytania ofertowe
Filtruj    Kolejność    Pokaż 
Data Tytuł pozycji Odsłony
02.03.2023. Świadczenie usług konserwacji i serwisu urządzeń dźwigowych w budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubartowie. DZPIZ/4/2023/AR 81
28.02.2023. DZPiZ/3/2023/AR Przegląd okresowy sprężarkowni powietrza medycznego, agregatu próżni i rampy rozprężnej tlenu medycznego. 77
28.02.2023. nr sprawy; DZPiZ/5/2023/AR "Dostawa środków opatrunkowych" 73
08.12.2022. Dostawa rękawic diagnostycznych i chirurgicznych 134
05.12.2022. Nr sprawy DZPiZ/100/2022/AR "Dostawa preparatów do dezynfekcji" 300
18.11.2022. Przeprowadzenie kontroli obiektów budowlanych w SPZOZ Lubartów 209
16.11.2022. Dostawa drobnego sprzętu medycznego 183
08.11.2022. Nr sprawy:DZPiZ/87/2022/AR Wycena posiadanego przez Zamawiającego tomografu komputerowego i aparatu RTG. 171
09.09.2022. Zapytanie ofertowe na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w zakresie Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej dla pacjentów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubartowie ZP/12/2022 205
23.08.2022. UDZIELANIE LEKARSKICH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W RAMACH ODDZIAŁU CHORÓB PŁUC NA RZECZ PACJENTÓW SPZOZ W LUBARTOWIE - ZP/11/2022 175
04.08.2022. Dostawa sprzętu do zabiegów bariatrycznych 199
26.07.2022. Dostawa urządzeń pomiarowo-kontrolnych do przeprowadzania przeglądów okresowych aparatury medycznej wraz ze szkoleniem 193
25.07.2022. Nr sprawy: ZP/10/2022 "zapytanie ofertowe na świadczenie usług zdrowotnych w ramach opieki pielęgniarskiej oraz w zakresie ratownika medycznego ZP/10/2022" 297
30.06.2022. Zakup i montaż 14- tu klimatyzatorów do SPZOZ w Lubartowie 310
21.06.2022. Zapytanie ofertowe na świadczenie usług zdrowotnych w ramach konsultacji specjalistycznych ZP/9/2022 231
13.06.2022. Opracowaniu Programów Funkcjonalno Użytkowych (PFU) wraz z wykonaniem planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych w celu zaprojektowania i wykonania robót budowanych polegających na budowie windy zewnętrznej dla osób ni 388
13.06.2022. Leasing operacyjny na dostawę ciągnika komunalnego z kosiarką tylną bijakową oraz pługiem do śniegu. 259
10.06.2022. Dostawa szafek przyłóżkowych mobilnych 259
30.05.2022. Leasing operacyjny na dostawę ciągnika komunalnego z opcja wykupu oraz dostawa kosiarki do trawy i pługu odśnieżnego 2252
24.05.2022. świadczenie usług zdrowotnych w ramach udzielania konsultacji i wykonywania badań - ZP/8/2022 216
 
« poprz. nast.  »
Pozycje :: 1 - 20 z 173

Kontakt i adres

Ważne telefony:
Centrala
81 855 20 41
Informacja
515287510
Izba Przyjęć
w. 386
Pediatryczna Izba Przyjęć
w. 287
Centr. Med. Rodzinnej
81 854 55 49
Nocna i świąteczna Opieka
81 854 55 49
Pogotowie Ratunkowe
112, 999

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubartowie
Adres:
ul. Cicha 14
21-100 Lubartów