Zapytania ofertowe
Filtruj    Kolejność    Pokaż 
Data Tytuł pozycji Odsłony
16.09.2019. Świadczenie usług TVK - SZP/PP/3/2019 207
16.09.2019. Wykonanie instalacji tlenu medycznego powietrza i próżni- SZP/PP/4/2019 118
12.09.2019. Dostawa i montaż drzwi automatycznych wewnętrznych i zewnętrznych- STG/PP/2/2019 97
06.09.2019. Wykonie testów specjalistycznych aparatury rentgenowskiej- SPZOZ/38/5-4/09/SIAM/3/19/SM 172
02.08.2019. Dostawa tablicy stanowiącej obowiązkowy element działań informacyjno-promocyjnych w ramach projektu "Informatyzacja oraz wdrożenie e-usług w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Lubartowie" 140
16.07.2019. Dostawa łóżek szpitalnych oraz szafek przyłóżkowych- SZP/PP/18/2019 155
03.07.2019. Dostawa materiałów budowlanych i elektrycznych dla potrzeb SPZOZ w Lubartowie SZP/PP/17/2019 98
26.06.2019. Dostawa i montaż klimatyzatorów- SZP/PP/ 16 /2019 170
12.06.2019. Menedżer projektu "Modernizacja SPZOZ w Lubartowie w zakresie przeniesienia Bloku Operacyjnego do nowej lokalizacji wraz z wykonaniem niezbędnych prac modernizacyjnych oraz doposażeniem tego obszaru" -SZP/ PP / 12 /2019 202
10.06.2019. SZP/PP/13/2019 - Menedżer projektu "Poprawa jakości o dostępności świadczeń zdrowotnych w SPZOZ w Lubartowie poprzez utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z infrastrukturą techniczną i zakupem sprzętu... 176
10.06.2019. Dostawa klimatyzatorów - SZP/PP/15/2019 151
07.06.2019. Dostawa materiałów budowlanych, hydraulicznych elektrycznych dla potrzeb SP ZOZ w Lubartowie - SZP/PP/14/2019 130
15.04.2019. Szacowanie wartości zamówienia w sprawie wdrożenia procesu uzdatniania wody, (koncepcja, montaż, uruchomienie, szkolenie personelu ), służącej do wytwarzania pary wodnej do zasilania dwóch sterylizatorów parowych typu AS669AP 125
11.04.2019. Usługi z zakresu badania i oceny technicznej: stanu oświetlenia ewakuacyjnego, stanu ochrony przeciwporażeniowej, izolacji obwodów elektrycznych, instalacji elektrycznej, instalacji odgromowej na obiektach budowlanych SPZOZ w Lubartowie - SZP/PP/11/2019 168
20.03.2019. Świadczenie usługi zarządzania merytorycznego oraz finansowego projektem Informatyzacja oraz wdrożenie e-usług w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Lubartowie - SZP/PP/10/2019 210
04.03.2019. Serwis kotłów - SZP/PP/9/2019 136
26.02.2019. Usługa przeglądów i serwisowania wentylacji pracowni TK, urządzeń chłodniczych i klimatyzatorów SZP/PP/8/2019 154
19.02.2019. Usługa konserwacji i prac naprawczych dźwigów typ OC 1600 E - SZP/PP/7/2019 164
19.02.2019. Usługa serwisowa, naprawy, przeglądy Kotłów olejowo-gazowych typ UHD 3200 x 10 - SZP/PP/6/2019 121
22.01.2019. Dostawa druków SZP/PP/4/2019 126
 
« poprz. nast.  »
Pozycje :: 1 - 20 z 73

Kontakt i adres

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubartowie
Adres:
ul. Cicha 14
21-100 Lubartów

Ważne telefony:
Centrala - 81 855-20-41
Izba Przyjęć - 81 855-20-41 w. 386
Pediatryczna Izba Przyjęć - 81 854-64-40
Pogotowie Ratunkowe - 81 854-55-49, 999