Cennik usług Email
30.11.2018.


CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH WYKONYWANYCH

W SAMODZIELNYM PUBLICZNYM

ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ W LUBARTOWIE


CENNIK KSEROKOPII DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ - Zarządzenie
CENNIK USŁUG MEDYCYNA PRACY - Zarządzenie
CENNIK USŁUG MEDYCYNA PRACY
CENNIK USŁUG STERYLIZACJI

Aneks do zarządzenia w sprawie opłat za dokumentację medyczną

 

PRACOWNIA USG

Lp.

NAZWA ŚWIADCZENIA

CENA (ZŁ)

1.      

USG dopplerowskie żył i tętnic kończyn (obie kończyny)

240,00 zł

2.      

USG dopplerowskie żył kończyn (obie kończyny)

120,00 zł

3.      

USG dopplerowskie tętnic kończyn (obie kończyny)

240,00 zł

4.      

USG dopplerowskie żył i tętnic kończyn (jedna kończyna)

120,00 zł

5.      

USG dopplerowskie żył kończyn (jedna kończyna)

90,00 zł

6.      

USG dopplerowskie tętnic kończyn (jedna kończyna)

90,00 zł

7.      

USG dopplerowskie naczyń jamy brzusznej

90,00 zł

8.      

USG dopplerowskie tętnic szyjnych i kręgowych

90,00 zł

9.      

USG dopplerowskie tętnic nerkowych

90,00 zł

10.            

USG gruczołu krokowego (przez powłoki brzuszne)

80,00 zł

11.            

USG gruczołu krokowego transrektalne

70,00 zł

12.            

USG jąder

90,00 zł

13.            

USG piersi

90,00 zł

14.            

USG przewodu pokarmowego i jamy brzusznej

80,00 zł

15.            

USG przezciemiączkowe u dzieci

90,00 zł

16.            

USG tarczycy

90,00 zł

17.            

USG ślinianek

90,00 zł

18.            

USG opłucnej

90,00 zł

19.            

USG tkanek miękkich

90,00 zł

20.            

USG układu moczowego

80,00 zł

21.            

USG węzłów chłonnych

90,00 zł

22.            

USG ginekologiczne

80,00 zł

23.            

USG ciąży

90,00 zł

24.            

USG ciąży mnogiej

120,00 zł

25.            

Echo serca

120,00 zł

26.            

Badanie kardiotokograficzne

30,00 zł

PRACOWNIA EKG I BADAŃ WYSIŁKOWYCH ORAZ HOLTER

Lp.

NAZWA ŚWIADCZENIA

CENA (ZŁ)

1.      

Próba wysiłkowa

100,00 zł

2.      

Holter 24 godz. EKG

120,00 zł

3.

Holter 24 godz. RR

120,00 zł

CMR – GABINET ZABIEGOWY

Lp.

NAZWA ŚWIADCZENIA

CENA (ZŁ)

1.

Wstrzyknięcie lub wlew substancji leczniczej lub profilaktycznej -

1 iniekcja domięśniowa co najmniej 2 leki

15,00 zł

2.

Wstrzyknięcie lub wlew substancji leczniczej lub profilaktycznej -

1 iniekcja dożylna

15,00 zł

3.

Wstrzyknięcie lub wlew substancji leczniczej lub profilaktycznej -

1 iniekcja podskórna

15,00 zł

4.

Wykonanie prób uczuleniowych (penicylina) z  odczytem

15,00 zł

5.

EKG

40,00 zł

6.

POMIAR RR

15,00 zł

7.

POMIAR GLIKEMII

20,00 zł

8.

Wlewy dożylne (kroplówka w zależności od ilości)

20,00 zł

+ koszty materiałów

IZBA PRZYJĘĆ

Lp.

NAZWA ŚWIADCZENIA

CENA (ZŁ)

1.      

Szycie rany powierzchownej

35,00 zł

2.      

Szycie rany powikłanej

70,00 zł

3.      

Podanie płynów infuzyjnych

(materiały: założenie venflonu, koszt płynów, aparatu do przetoczeń oraz oklejacz)

20,00 zł

+ koszty materiałów

4.      

Nastawienie barku

170,00 zł

5.      

Porada lekarska

100,00 zł

6.      

Punkcja jamy brzusznej

60,00 zł

7.      

Punkcja kolana

40,00 zł

8.      

Gips udowy

110,00 zł

9.      

Gips biodrowy

160,00 zł

10.                        

Tutor gipsowy

80,00 zł

11.                        

Gorset gipsowy

100,00 zł

12.                        

Założenie cewnika Foleya

20,00 zł

13.                        

Lewatywa

20,00 zł

14.                        

Założenie opatrunku

30,00 zł

15.                        

Znieczulenie miejscowe

10,00 zł

+ koszt leków

16.                        

Zmian opatrunku

30,00 zł

17.                        

Iniekcja podskórna

15,00 zł

18.                        

Iniekcja domięśniowa

15,00 zł

19.                        

Iniekcja dożylna

15,00 zł

20.                        

Założenie venflonu

20,00 zł

21.                        

Założenie gipsu

50,00 zł

22.                        

Założenie szyny palcowej

30,00 zł

23.                        

Płukanie żołądka

50,00 zł

24.                        

EKG

40,00 zł

25.                        

USG brzucha

70,00 zł

26.                        

Sondowanie żołądka

40,00 zł

27.                        

Cewnikowanie pęcherza moczowego

50,00 zł

28.                        

Usunięcie opatrunku gipsowego

30,00 zł

29.                        

Pulsoksymetria

20,00 zł

30.                        

Pomiar ciśnienia tętniczego krwi

20,00 zł

31.                        

Opieka pielęgniarska (1 godzina)

50,00 zł

PORADA LEKARSKA W AOS

Lp.

NAZWA ŚWIADCZENIA

CENA (ZŁ)

1.      

Poradnia Diabetologiczna

80,00 zł

2.      

Poradnia Endokrynologiczna

80,00 zł

3.      

Poradnia Gastrologiczna

80,00 zł

4.      

Poradnia Kardiologiczna

80,00 zł

5.      

Poradnia Nefrologiczna

80,00 zł

6.      

Poradnia Chorób Płuc

80,00 zł

7.      

Poradnia Reumatologiczna

80,00 zł

8.      

Poradnia Chirurgii Ogólnej

80,00 zł

9.      

Poradnia Neonatologiczna

80,00 zł

10.            

Poradnia Urologiczna

80,00 zł

11.            

Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

80,00 zł

12.            

Poradnia Preluksacyjna

80,00 zł

13.            

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza

80,00 zł

14.            

Poradnia Rehabilitacyjna

80,00 zł

15.            

Poradnia POZ

80,00 zł

BADANIA LABORATORYJNE

 

Według cennika podwykonawcy

Cena + 20%

TRANSPORT SANITARNY

Lp.

NAZWA ŚWIADCZENIA

CENA (ZŁ) za 1 km

1.      

Transport ambulansem transportowym

7,45 zł

PRACOWNIA DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ (RTG)

Lp.

RODZAJ BADANIA

CENA (ZŁ BRUTTO)

I projekcja

II projekcje

1.      

RTG czaszki

35,00 zł

45,00 zł

2.      

RTG czaszki po urazie

 

55,00 zł

3.      

RTG dłoni – porównawcze ap

35,00 zł

 

4.      

RTG dłoni – porównawcze ap i boczne

 

55,00 zł

5.      

RTG dłoni ap i skos (bok)

 

35,00 zł

6.      

RTG kanałów nerwów wzrokowych

 

35,00 zł

7.      

RTG klatki piersiowej – inne (kontrast przełyku) ap i boczne

 

65,00 zł

8.      

RTG klatki piersiowej PA

35,00 zł

 

9.      

RTG klatki piersiowej boczne

35,00 zł

 

10.            

RTG kości krzyżowej

35,00 zł

65,00 zł

11.            

RTG kości nosowej

30,00 zł

 

12.            

RTG kości piętowej ap i osiowe

 

45,00 zł

13.            

RTG kości piętowej boczne

30,00 zł

 

14.            

RTG kości przedramienia

 

35,00 zł

15.            

RTG kości przedramienia porównawcze ap i boczne

 

55,00 zł

16.            

RTG kości ramienia

40,00 zł

55,00 zł

17.            

RTG kości udowej

35,00 zł

55,00 zł

18.            

RTG kręgosłupa Th-L-S

45,00 zł

65,00 zł

19.            

RTG kręgosłupa L-S

35,00 zł

65,00 zł

20.            

RTG kręgosłupa L-S (projekcje skośne)

 

65,00 zł

21.            

RTG kręgosłupa Thl – Thl2

35,00 zł

65,00 zł

22.            

RTG kręgosłupa Cl – C7

35,00 zł

45,00 zł

23.            

RTG kręgosłupa Cl – C7 (czynnościowe)

 

45,00 zł

24.            

RTG kręgu szczytowego i obrotowego ap lub boczne

35,00 zł

 

25.            

RTG kręgosłupa celowane ap i bok

30,00 zł

45,00 zł

26.            

RTG łopatki

35,00 zł

55,00 zł

27.            

RTG miednicy

45,00 zł

65,00 zł

28.            

RTG mostka

35,00 zł

45,00 zł

29.            

RTG nadgarstka

 

35,00 zł

30.            

RTG nadgarstków porównawcze

35,00 zł

55,00 zł

31.            

RTG nadgarstka 3x

45,00 zł

 

32.            

RTG nadgarstków 3x

55,00 zł

 

33.            

RTG obojczyka

35,00 zł

 

34.            

RTG oczodołów

30,00 zł

45,00 zł

35.            

RTG palca

 

30,00 zł

36.            

RTG podudzia

 

45,00 zł

37.            

RTG podudzia porównawcze

35,00 zł

65,00 zł

38.            

RTG przeglądowe jamy brzusznej

50,00 zł

 

39.            

RTG rzepki ap lub boczne

35,00 zł

 

40.            

RTG rzepek ap

35,00 zł

 

41.            

RTG rzepek ap i boczne

 

45,00 zł

42.            

RTG rzepek 300, 600, 900

45,00 zł

 

43.            

RTG siodełka tureckiego

25,00 zł

 

44.            

RTG stawu barkowego

35,00 zł

55,00 zł

45.            

RTG stawu biodrowego ap

35,00 zł

 

46.            

RTG stawu biodrowego osiowe

35,00 zł

 

47.            

RTG stawu biodrowego ap i osiowe

 

65,00 zł

48.            

RTG stawów biodrowych ap (u dzieci)

35,00 zł

 

49.            

RTG stawu biodrowego ap i osiowe (u dzieci)

 

65,00 zł

50.            

RTG stawów biodrowych ap

45,00 zł

 

51.            

RTG stawów biodrowych ap i osiowe

 

65,00 zł

52.            

RTG stawów kolanowych porównawcze ap

35,00 zł

 

53.            

RTG stawów kolanowych porównawcze ap i boczne

 

65,00 zł

54.            

RTG stawu kolanowego

 

45,00 zł

55.            

RTG stawów krzyżowo-biodrowych

35,00 zł

45,00 zł

56.            

RTG stawu łokciowego

 

35,00 zł

57.            

RTG stawów łokciowych porównawcze ap i boczne

 

55,00 zł

58.            

RTG stawu skokowego

 

35,00 zł

59.            

RTG stawów skokowych porównawcze

35,00 zł

55,00 zł

60.            

RTG stopy ap i boczne

 

35,00 zł

61.            

RTG stóp porównawcze ap

35,00 zł

 

62.            

RTG stóp porównawcze ap i boki

 

55,00 zł

63.            

RTG śródręcza

 

35,00 zł

64.            

RTG śródstopia

 

35,00 zł

65.            

RTG twarzoczaszki

35,00 zł

 

66.            

RTG uszu Schullera

35,00 zł

 

67.            

RTG uszu Stenversea

35,00 zł

 

68.            

RTG zatok czołowych boczne

30,00 zł

 

69.            

RTG zatok obocznych nosa

30,00 zł

 

70.            

RTG żeber

35,00 zł

65,00 zł

71.            

RTG żuchwy ap

30,00 zł

 

72.            

RTG żuchwy ap i skośne

 

55,00 zł

73.            

RTG żuchwy skośne

30,00 zł

 

74.            

Duże zdjęcie (wydruk) - dodatkowo

+ 20,00 zł

 

75.            

Małe zdjęcie (wydruk) - dodatkowo

+ 15,00 zł

 

PRACOWNIA ENDOSKOPOWA

Lp.

NAZWA ŚWIADCZENIA

CENA (ZŁ)

1.

Gastroskopia

140,00 zł

2.

Sigmoidoskopia

120,00 zł

PRACOWNIA EEG

Lp.

NAZWA ŚWIADCZENIA

CENA (ZŁ)

1.

EEG dorośli

80,00 zł

2.

EEG dzieci

100,00 zł

PRACOWNIA SPIOROMETRYCZNA

Lp.

NAZWA ŚWIADCZENIA

CENA (ZŁ)

1.

Spirometria

50,00 zł

2.

Spirometria z próbą rozkurczową

70,00 zł

PRACOWNIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ

Lp.

NAZWA ŚWIADCZENIA

CENA (ZŁ)

1.

TK głowy bez kontrast

200,00 zł

2.

TK głowy z kontrastem

300,00 zł

3.

TK szyi bez kontrastu

200,00 zł

4.

TK szyi z kontrastem

300,00 zł

5.

TK uszu

300,00 zł

6.

TK oczodołów

220,00 zł

7.

TK zatok

200,00 zł

8.

TK klatki piersiowej bez kontrastu

250,00 zł

9.

TK klatki piersiowej z kontrastem

400,00 zł

10.

TK jamy brzusznej bez kontrastu

250,00 zł

11.

TK jamy brzusznej z kontrastem

400,00 zł

12.

TK kręgosłupa 1 odcinek bez kontrastu

250,00 zł

13.

TK kręgosłupa 1 odcinek z kontrastem

400,00 zł

14.

TK miednicy bez kontrastu

200,00 zł

15.

TK miednicy z kontrastem

400,00 zł

16.

TK kończyn bez kontrastu

250,00 zł

17.

TK kończyn z kontrastem

350,00 zł

18.

TK angio (badanie naczyń)

600,00 zł

19.

TK jamy brzusznej i miednicy z kontrastem

450,00 zł

20.

TK angio – głowy (tętnic okolicy koła Willisa)

300,00 zł

21.

TK angio tętnic płucnych (angiografia gałęzi tętnic płucnych z oceną zatorowości płucnej)

370,00 zł

22.

TK kości lub tkanek miękkich (z oceną w rekonstrukcjach 3D)

220,00 zł

23.

Inne bez kontrastu

200,00 zł

24.

Inne z kontrastem

350,00 zł

INNE PŁATNOŚCI

Lp.

NAZWA USŁUGI

CENA (ZŁ)

1.

Zaświadczenie lub wpis do książeczki w Poradni Medycyny Pracy

20,00 zł

2.

Zaświadczenie lekarskie z każdej poradni specjalistycznej

80,00 zł

         

 

Zmieniony ( 05.02.2020. )
 

Kontakt i adres

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubartowie
Adres:
ul. Cicha 14
21-100 Lubartów

Ważne telefony:
Centrala - 81 855-20-41
Izba Przyjęć - 81 855-20-41 w. 386
Pediatryczna Izba Przyjęć - 81 854-64-40
Pogotowie Ratunkowe - 81 854-55-49, 999