Praca
Pielęgniarka Email
10.06.2020.

Samodzielny Publiczny

Zakład Opieki Zdrowotnej

w Lubartowie


Poszukuje kandydata do pracy na stanowisku:

Pielęgniarki

na Oddział Intensywnej Terapii i Anestezjologii

Zakres obowiązków:

- wykonywanie czynności zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami oraz z przepisami m.in. Ustawy z dnia 15.07.2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U. 2011, Nr 174, poz. 1039, z późn. zm.), Kodeksem Etyki Pielęgniarki i Położnej Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych aktów prawnych.

Wymagania niezbędne:

- aktualne prawo wykonywania zawodu pielęgniarki.

Dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe oraz list motywacyjny należy składać w sekretariacie SPZOZ w Lubartowie lub przesłać pocztą na adres:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubartowie, ul. Cicha 14, 21-100 Lubartów;

tel. 81 855 28 07 lub na adres e-mail:  sekretariat@spzoz-lubartow.pl; w terminie 14 dni od ukazania się ogłoszenia.

W aplikacji należy załączyć wypełniony formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów niniejszej rekrutacji:

Formularz zgody/wycofania zgody RODO - format MS Word
Formularz zgody/wycofania zgody RODO - format PDF

SPZOZ w Lubartowie zastrzega sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

 

Zmieniony ( 10.06.2020. )
 
BHP Email
10.06.2020.

Samodzielny Publiczny

Zakład Opieki Zdrowotnej

w Lubartowie


Poszukuje kandydata do pracy na stanowisku:

Specjalisty ds. BHP

Zakres obowiązków:

 • realizacja zadań Służby BHP zgodnie z obowiązującymi wymogami prawa,
 • kontrola warunków BHP oraz udział w ocenie ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy,
 • współtworzenie i wdrażanie procedur, instrukcji oraz standardów postępowania
  w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy,
 • nadzór nad dokumentacją BHP,
 • prowadzenie postępowań powypadkowych, analizowanie zdarzeń potencjalnie wypadkowych oraz potencjalnych zagrożeń,
 • przeprowadzanie szkoleń w zakresie BHP oraz prowadzanie/udział w audytach zgodnie z ustalonymi procedurami,
 • promowanie kultury bezpieczeństwa pracy wśród pracowników,
 • uczestniczenie w kontrolach Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz innych organów nadzorujących i kontrolujących warunki pracy,
 • budowanie świadomości, opracowywanie programów działań kształtujących właściwą postawę pracowników i propagujących kulturę bezpieczeństwa.

Oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe o kierunku lub specjalności w zakresie BHP lub ukończone studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • min. 2 lata doświadczenia na samodzielnym stanowisku w obszarze BHP,
 • znajomość systemów zarządzania jakością BHP.
 • gruntowna wiedza na temat przepisów BHP i umiejętność ich stosowania w praktyce
 • wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne
 • umiejętności pracy w zespole,
 • dobra znajomości obsługi komputera (MS Office)
 • dobra organizacja pracy
 • samodzielności w działaniu.

 

Dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe oraz list motywacyjny należy składać w sekretariacie SPZOZ w Lubartowie lub przesłać pocztą na adres:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubartowie, ul. Cicha 14, 21-100 Lubartów;

tel. 81 855 28 07 lub na adres e-mail:  sekretariat@spzoz-lubartow.pl; w terminie 14 dni od ukazania się ogłoszenia.

W aplikacji należy załączyć wypełniony formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów niniejszej rekrutacji:

Formularz zgody/wycofania zgody RODO - format MS Word
Formularz zgody/wycofania zgody RODO - format PDF

SPZOZ w Lubartowie zastrzega sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

 

Zmieniony ( 10.06.2020. )
 
POŁOŻNE Email
09.04.2020.

Samodzielny Publiczny

Zakład Opieki Zdrowotnej

w Lubartowie


Poszukuje 4 kandydatek do pracy na stanowisku:

położnej


na Oddział Ginekologiczno - Położniczym


Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z pielęgniarką naczelną ( tel. (81) 855 20 41 w. 313 lub z kierownikiem kadr (81) 855 20 41 w. 314.

Zmieniony ( 09.04.2020. )
 
« poprz. nast.  »

Pozycje :: 14 - 26 z 53

Kontakt i adres


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubartowie
Adres:
ul. Cicha 14
21-100 Lubartów

Ważne telefony:
Centrala - 81 855-20-41
Izba Przyjęć - 81 855-20-41 w. 386
Pediatryczna Izba Przyjęć - 81 854-64-40
Pogotowie Ratunkowe - 81 854-55-49, 999