Praca
Lekarz medycyny w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii Email
17.05.2021.
Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
w Lubartowie

Poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku:

lekarz medycyny w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

Zakres obowiązków:
  • świadczenie usług opieki zdrowotnej w Oddziale Anestezjologii oraz Intensywnej Terapii i Bloku Operacyjnym.

Wymagania:
  • tytuł lekarza specjalisty anestezjologii i intensywnej terapii lub lekarz w trakcie specjalizacji z anestezjologii i intensywnej terapii (po 2 latach specjalizacji)


Dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe oraz list motywacyjny należy składać w sekretariacie SP ZOZ w Lubartowie lub przesłać pocztą na adres: 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubartowie,

ul. Cicha 14, 21-100 Lubartów;

Tel. 81 855 28 07; lub na e-mail:  sekretariat@spzoz-lubartow.pl;
w terminie 14 dni od ukazania się ogłoszenia.

 

W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.97, Dziennik Ustaw z 2002 r Nr 101 Poz. 926 z późn. zmianami.)

Zastrzegamy sobie możliwość  kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
Zmieniony ( 17.05.2021. )
 
Inspektora / Starszego inspektora / Specjalista ds. płac Email
26.03.2021.

Samodzielny Publiczny

Zakład Opieki Zdrowotnej

w Lubartowie


Poszukuje kandydata do pracy na stanowisku:

Inspektora / Starszego inspektora / Specjalista ds. płac

Zakres obowiązków:

- naliczanie wynagrodzeń pracowniczych oraz wynikających z umów cywilnoprawnych, w tym zasiłków chorobowych, sporządzanie list płac;

- obsługa Pracowniczych Planów Kapitałowych;

- rozliczenia z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz obsługa programu PFRON - SODIR;

- ustalanie wymiaru zaliczek na podatek dochodowy oraz sporządzanie rozliczeń do Urzędu Skarbowego;

- współpraca z ZUS, US i innymi instytucjami.

Wymagania:

- wykształcenie wyższe (mile widziane kierunkowe);

- biegła znajomość przepisów z zakresu ustawy o ubezpieczeniach społecznych, prawa pracy oraz przepisów podatkowych;

- bardzo dobra umiejętność obsługi komputera (biegła znajomość pakietu Ms Office, );

- praktyczna znajomość zagadnień kadrowo-płacowych;

- min. 3 letnie doświadczenie w pracy w zakresie płac;

- umiejętności pracy w zespole, odporności na stres, umiejętności pracy pod presją czasu.

 

Dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe oraz list motywacyjny należy składać w sekretariacie SPZOZ w Lubartowie lub przesłać pocztą na adres:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubartowie, ul. Cicha 14, 21-100 Lubartów;

tel. 81 855 28 07 lub na adres e-mail:  sekretariat@spzoz-lubartow.pl; w terminie 14 dni od ukazania się ogłoszenia.

W aplikacji należy załączyć wypełniony formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów niniejszej rekrutacji:

Formularz zgody/wycofania zgody RODO - format MS Word
Formularz zgody/wycofania zgody RODO - format PDF

SPZOZ w Lubartowie zastrzega sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

 

Zmieniony ( 26.03.2021. )
 
Internista Ostrów Lubelski Email
22.12.2020.
 

 

 

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
w Lubartowie

Poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku:

lekarz medycyny rodzinnej, internista

 

Zakres obowiązków:

  • świadczenie usług opieki zdrowotnej w Centrum Medycyny Rodzinnej w Ostrowie Lubelskim, ul. Partyzantów 12. 

Wymagania:

  • tytuł specjalisty medycyny rodzinnej, chorób wewnętrznych lub w trakcie specjalizacji w dziedzinie medycyny rodzinnej, chorób wewnętrznych; 
  • brak przeciwwskazań do tworzenia listy deklaracji w SPZOZ w Lubartowie;
  • dyspozycyjność - praca w wymiarze czasu pracy 1 etat.

Oferujemy atrakcyjne wynagrodzenie

Dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe oraz list motywacyjny należy składać w sekretariacie SP ZOZ w Lubartowie lub przesłać pocztą na adres: 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubartowie,

ul. Cicha 14, 21-100 Lubartów;

Tel. (081) 855 28 07; lub na e-mail:  sekretariat@spzoz-lubartow.pl;
w terminie 14 dni od ukazania się ogłoszenia.

 W aplikacji należy załączyć wypełniony formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów niniejszej rekrutacji:

Formularz zgody/wycofania zgody RODO - format MS Word
Formularz zgody/wycofania zgody RODO - format PDF

Zastrzegamy sobie możliwość  kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

 

Zmieniony ( 22.12.2020. )
 
« poprz. nast.  »

Pozycje :: 14 - 26 z 60

Kontakt i adres

Ważne telefony:
Centrala
81 855 20 41
Informacja
515287510
Izba Przyjęć
w. 386
Pediatryczna Izba Przyjęć
w. 287
Centr. Med. Rodzinnej
81 854 55 49
Nocna i świąteczna Opieka
81 854 55 49
Pogotowie Ratunkowe
112, 999

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubartowie
Adres:
ul. Cicha 14
21-100 Lubartów