Zapytania ofertowe
Filtruj    Kolejność    Pokaż 
Data Tytuł pozycji Odsłony
08.11.2019. Zapytanie ofertowe na wykonanie przebudowy rozliczeniowego układu pomiarowego energii elektrycznej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Lubartowie 251
07.11.2019. Zapytanie ofertowe na świadczenie usług odbioru, transportu oraz przechowywania ciał osób zmarłych w Oddziałach SPZOZ w Lubartowie nr SZP/PP/21/2019 322
16.09.2019. Świadczenie usług TVK - SZP/PP/3/2019 367
16.09.2019. Wykonanie instalacji tlenu medycznego powietrza i próżni- SZP/PP/4/2019 275
12.09.2019. Dostawa i montaż drzwi automatycznych wewnętrznych i zewnętrznych- STG/PP/2/2019 253
06.09.2019. Wykonie testów specjalistycznych aparatury rentgenowskiej- SPZOZ/38/5-4/09/SIAM/3/19/SM 334
02.08.2019. Dostawa tablicy stanowiącej obowiązkowy element działań informacyjno-promocyjnych w ramach projektu "Informatyzacja oraz wdrożenie e-usług w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Lubartowie" 279
16.07.2019. Dostawa łóżek szpitalnych oraz szafek przyłóżkowych- SZP/PP/18/2019 297
03.07.2019. Dostawa materiałów budowlanych i elektrycznych dla potrzeb SPZOZ w Lubartowie SZP/PP/17/2019 201
26.06.2019. Dostawa i montaż klimatyzatorów- SZP/PP/ 16 /2019 286
12.06.2019. Menedżer projektu "Modernizacja SPZOZ w Lubartowie w zakresie przeniesienia Bloku Operacyjnego do nowej lokalizacji wraz z wykonaniem niezbędnych prac modernizacyjnych oraz doposażeniem tego obszaru" -SZP/ PP / 12 /2019 342
10.06.2019. SZP/PP/13/2019 - Menedżer projektu "Poprawa jakości o dostępności świadczeń zdrowotnych w SPZOZ w Lubartowie poprzez utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z infrastrukturą techniczną i zakupem sprzętu... 306
10.06.2019. Dostawa klimatyzatorów - SZP/PP/15/2019 289
07.06.2019. Dostawa materiałów budowlanych, hydraulicznych elektrycznych dla potrzeb SP ZOZ w Lubartowie - SZP/PP/14/2019 250
15.04.2019. Szacowanie wartości zamówienia w sprawie wdrożenia procesu uzdatniania wody, (koncepcja, montaż, uruchomienie, szkolenie personelu ), służącej do wytwarzania pary wodnej do zasilania dwóch sterylizatorów parowych typu AS669AP 240
11.04.2019. Usługi z zakresu badania i oceny technicznej: stanu oświetlenia ewakuacyjnego, stanu ochrony przeciwporażeniowej, izolacji obwodów elektrycznych, instalacji elektrycznej, instalacji odgromowej na obiektach budowlanych SPZOZ w Lubartowie - SZP/PP/11/2019 301
20.03.2019. Świadczenie usługi zarządzania merytorycznego oraz finansowego projektem Informatyzacja oraz wdrożenie e-usług w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Lubartowie - SZP/PP/10/2019 338
04.03.2019. Serwis kotłów - SZP/PP/9/2019 263
26.02.2019. Usługa przeglądów i serwisowania wentylacji pracowni TK, urządzeń chłodniczych i klimatyzatorów SZP/PP/8/2019 318
19.02.2019. Usługa konserwacji i prac naprawczych dźwigów typ OC 1600 E - SZP/PP/7/2019 295
 
« poprz. nast.  »
Pozycje :: 21 - 40 z 95

Kontakt i adres

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubartowie
Adres:
ul. Cicha 14
21-100 Lubartów

Ważne telefony:
Centrala - 81 855-20-41
Izba Przyjęć - 81 855-20-41 w. 386
Pediatryczna Izba Przyjęć - 81 854-64-40
Pogotowie Ratunkowe - 81 854-55-49, 999