Zapytania ofertowe
Filtruj    Kolejność    Pokaż 
Data Tytuł pozycji Odsłony
02.08.2019. Dostawa tablicy stanowiącej obowiązkowy element działań informacyjno-promocyjnych w ramach projektu "Informatyzacja oraz wdrożenie e-usług w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Lubartowie" 225
16.07.2019. Dostawa łóżek szpitalnych oraz szafek przyłóżkowych- SZP/PP/18/2019 242
03.07.2019. Dostawa materiałów budowlanych i elektrycznych dla potrzeb SPZOZ w Lubartowie SZP/PP/17/2019 158
26.06.2019. Dostawa i montaż klimatyzatorów- SZP/PP/ 16 /2019 240
12.06.2019. Menedżer projektu "Modernizacja SPZOZ w Lubartowie w zakresie przeniesienia Bloku Operacyjnego do nowej lokalizacji wraz z wykonaniem niezbędnych prac modernizacyjnych oraz doposażeniem tego obszaru" -SZP/ PP / 12 /2019 291
10.06.2019. SZP/PP/13/2019 - Menedżer projektu "Poprawa jakości o dostępności świadczeń zdrowotnych w SPZOZ w Lubartowie poprzez utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z infrastrukturą techniczną i zakupem sprzętu... 249
10.06.2019. Dostawa klimatyzatorów - SZP/PP/15/2019 219
07.06.2019. Dostawa materiałów budowlanych, hydraulicznych elektrycznych dla potrzeb SP ZOZ w Lubartowie - SZP/PP/14/2019 200
15.04.2019. Szacowanie wartości zamówienia w sprawie wdrożenia procesu uzdatniania wody, (koncepcja, montaż, uruchomienie, szkolenie personelu ), służącej do wytwarzania pary wodnej do zasilania dwóch sterylizatorów parowych typu AS669AP 193
11.04.2019. Usługi z zakresu badania i oceny technicznej: stanu oświetlenia ewakuacyjnego, stanu ochrony przeciwporażeniowej, izolacji obwodów elektrycznych, instalacji elektrycznej, instalacji odgromowej na obiektach budowlanych SPZOZ w Lubartowie - SZP/PP/11/2019 250
20.03.2019. Świadczenie usługi zarządzania merytorycznego oraz finansowego projektem Informatyzacja oraz wdrożenie e-usług w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Lubartowie - SZP/PP/10/2019 286
04.03.2019. Serwis kotłów - SZP/PP/9/2019 208
26.02.2019. Usługa przeglądów i serwisowania wentylacji pracowni TK, urządzeń chłodniczych i klimatyzatorów SZP/PP/8/2019 249
19.02.2019. Usługa konserwacji i prac naprawczych dźwigów typ OC 1600 E - SZP/PP/7/2019 238
19.02.2019. Usługa serwisowa, naprawy, przeglądy Kotłów olejowo-gazowych typ UHD 3200 x 10 - SZP/PP/6/2019 188
22.01.2019. Dostawa druków SZP/PP/4/2019 195
10.01.2019. Wdrożenie procesu uzdatniania wody (koncepcja, montaż, uruchomienie, szkolenie personelu), służącej do wytwarzania pary wodnej do zasilania sterylizatorów parowych AS669AP - SZP/PP/3/2019 344
04.01.2019. Dostawa materiałów biurowych - SZP/PP/1/2019 173
17.12.2018. Wdrożenie procesu uzdatniania wody (koncepcja, montaż, uruchomienie, szkolenie personelu), służącej do wytwarzania pary wodnej do zasilania sterylizatorów parowych AS669AP - SZP/PP/8/2018 183
05.12.2018. Wdrożenie procesu uzdatniania wody (koncepcja, montaż, uruchomienie, szkolenie personelu), służącej do wytwarzania pary wodnej do zasilania sterylizatorów parowych AS669AP - SZP/PP/6/2018 216
 
« poprz. nast.  »
Pozycje :: 21 - 40 z 89

Kontakt i adres

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubartowie
Adres:
ul. Cicha 14
21-100 Lubartów

Ważne telefony:
Centrala - 81 855-20-41
Izba Przyjęć - 81 855-20-41 w. 386
Pediatryczna Izba Przyjęć - 81 854-64-40
Pogotowie Ratunkowe - 81 854-55-49, 999