Księgowa Email
24.06.2020.

Samodzielny Publiczny

Zakład Opieki Zdrowotnej

w Lubartowie


Poszukuje kandydata do pracy na stanowisku:

Księgowej / Specjalisty ds. księgowości

Zakres obowiązków:

- dekretowanie i księgowanie operacji gospodarczych, dowodów bankowych itd.

- kontrola formalno-rachunkowa dowodów księgowych

Wymagania niezbędne:

- wykształcenie co najmniej średnie ( preferowane kierunki: rachunkowość, finanse)

- staż pracy: 4 lata na podobnym stanowisku

- znajomość aktualnych przepisów prawnych, w tym między innymi:

  • ustawy o finansach publicznych
  • działalności leczniczej
  • ustawy o rachunkowości,
  • ordynacji podatkowej

oraz przepisów wykonawczych do tych ustaw. 

Wymagania dodatkowe:

- podstawowa znajomość prawa i postępowania cywilnego w zakresie spraw o zapłatę;

- znajomość zagadnień księgowych z zakresu procesu kontroli kosztów i budżetowania wewnętrznego;,

- znajomość przepisów podatkowych;

- znajomość zagadnień ewidencji księgowej otrzymanych dotacji UE;

- znajomość zagadnień ewidencji magazynowej;

- bardzo dobra znajomość MS Office (szczególnie arkusza Excel);

- samodzielność i inicjatywa w działaniu.

 

Dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe oraz list motywacyjny należy składać w sekretariacie SPZOZ w Lubartowie lub przesłać pocztą na adres:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubartowie, ul. Cicha 14, 21-100 Lubartów;

tel. 81 855 28 07 lub na adres e-mail:  sekretariat@spzoz-lubartow.pl; w terminie 14 dni od ukazania się ogłoszenia.

W aplikacji należy załączyć wypełniony formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów niniejszej rekrutacji:

Formularz zgody/wycofania zgody RODO - format MS Word
Formularz zgody/wycofania zgody RODO - format PDF

SPZOZ w Lubartowie zastrzega sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

 

Kontakt i adres


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubartowie
Adres:
ul. Cicha 14
21-100 Lubartów

Ważne telefony:
Centrala - 81 855-20-41
Izba Przyjęć - 81 855-20-41 w. 386
Pediatryczna Izba Przyjęć - 81 854-64-40
Pogotowie Ratunkowe - 81 854-55-49, 999