KADRY Email
03.07.2020.

Samodzielny Publiczny

Zakład Opieki Zdrowotnej

w Lubartowie


Poszukuje kandydata do pracy na stanowisku:

Inspektora / Starszego inspektora / Specjalista ds. kadr

Zakres obowiązków:

- szeroko pojęta kwestia ludzkiego potencjału firmy, m.in.:

- przygotowywanie od strony formalnoprawnej dokumentów dotyczących zatrudnienia,   rozwiązania umów o pracę, zaszeregowania, przeniesień, urlopów i innych spraw wynikających ze stosunku pracy;

- kompleksowe prowadzenie akt osobowych pracowników oraz dokumentacji pracowniczej;

- współpraca z ZUS, US, PUP i innymi instytucjami

Wymagania:

- wykształcenie wyższe (mile widziane kierunkowe)

- biegła znajomość przepisów z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,

- bardzo dobra umiejętność obsługi komputera (biegła znajomość pakietu Ms Office, );

- praktyczna znajomość zagadnień kadrowo-płacowych;

- min. 3 letnie doświadczenie w pracy w zakresie kadr w podmiotach leczniczych

- umiejętności pracy w zespole, odporności na stres, umiejętności pracy pod presją czasu.

 

Dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe oraz list motywacyjny należy składać w sekretariacie SPZOZ w Lubartowie lub przesłać pocztą na adres:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubartowie, ul. Cicha 14, 21-100 Lubartów;

tel. 81 855 28 07 lub na adres e-mail:  sekretariat@spzoz-lubartow.pl; w terminie 14 dni od ukazania się ogłoszenia.

W aplikacji należy załączyć wypełniony formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów niniejszej rekrutacji:

Formularz zgody/wycofania zgody RODO - format MS Word
Formularz zgody/wycofania zgody RODO - format PDF

SPZOZ w Lubartowie zastrzega sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

 

 

Kontakt i adres


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubartowie
Adres:
ul. Cicha 14
21-100 Lubartów

Ważne telefony:
Centrala - 81 855-20-41
Izba Przyjęć - 81 855-20-41 w. 386
Pediatryczna Izba Przyjęć - 81 854-64-40
Pogotowie Ratunkowe - 81 854-55-49, 999