Lekarz specjalista z zakresu pediatrii Email
17.08.2020.

Samodzielny Publiczny

Zakład Opieki Zdrowotnej

w Lubartowie


Poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku:

 lekarz specjalista z zakresu pediatrii

lub lekarz w trakcie specjalizacji z zakresu pediatrii

 
Zakres obowiązków: świadczenie usług opieki zdrowotnej (w tym dyżury) w Oddziale Pediatrycznym.


Wymagania: tytuł specjalisty w dziedzinie pediatrii lub rozpoczęta specjalizacja w zakresie pediatrii (min. 1 rok doświadczenia) .

Dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe oraz list motywacyjny należy składać w sekretariacie SPZOZ w Lubartowie lub przesłać pocztą na adres:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubartowie, ul. Cicha 14, 21-100 Lubartów;

tel. 81 855 28 07 lub na adres e-mail:  sekretariat@spzoz-lubartow.pl;


w terminie 14 dni od ukazania się ogłoszenia.


W aplikacji należy załączyć wypełniony formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów niniejszej rekrutacji:

Formularz zgody/wycofania zgody RODO - format MS Word
Formularz zgody/wycofania zgody RODO - format PDF

SPZOZ w Lubartowie zastrzega sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.Zmieniony ( 17.08.2020. )
 

Kontakt i adres


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubartowie
Adres:
ul. Cicha 14
21-100 Lubartów

Ważne telefony:
Centrala - 81 855-20-41
Izba Przyjęć - 81 855-20-41 w. 386
Pediatryczna Izba Przyjęć - 81 854-64-40
Pogotowie Ratunkowe - 81 854-55-49, 999