Zapytanie ofertowe na badania psychologiczne w ramach badań profilaktycznych w Poradni Medycyny Pracy. Email
17.02.2021.

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W LUBARTOWIE
ul. Cicha 14, 21-100 Lubartów, tel. 81 855-20-41
www.spzoz-lubartow.pl, e-mail: sekretariat@spzoz-lubartow.pl  

Z A P R A S Z A
do składania ofert na:

Zapytanie ofertowe na badania psychologiczne w ramach badań profilaktycznych w Poradni Medycyny Pracy.

Zaproszenie ofertowe

Oświadczenie

Formularz ofertowy

Wzór umowy

Załącznik

Rozstrzygnięcie

Zmieniony ( 05.03.2021. )
 

Kontakt i adres


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubartowie
Adres:
ul. Cicha 14
21-100 Lubartów

Ważne telefony:
Centrala - 81 855-20-41
Izba Przyjęć - 81 855-20-41 w. 386
Pediatryczna Izba Przyjęć - 81 854-64-40
Pogotowie Ratunkowe - 81 854-55-49, 999