Inspektora / Starszego inspektora / Specjalista ds. płac Email
26.03.2021.

Samodzielny Publiczny

Zakład Opieki Zdrowotnej

w Lubartowie


Poszukuje kandydata do pracy na stanowisku:

Inspektora / Starszego inspektora / Specjalista ds. płac

Zakres obowiązków:

- naliczanie wynagrodzeń pracowniczych oraz wynikających z umów cywilnoprawnych, w tym zasiłków chorobowych, sporządzanie list płac;

- obsługa Pracowniczych Planów Kapitałowych;

- rozliczenia z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz obsługa programu PFRON - SODIR;

- ustalanie wymiaru zaliczek na podatek dochodowy oraz sporządzanie rozliczeń do Urzędu Skarbowego;

- współpraca z ZUS, US i innymi instytucjami.

Wymagania:

- wykształcenie wyższe (mile widziane kierunkowe);

- biegła znajomość przepisów z zakresu ustawy o ubezpieczeniach społecznych, prawa pracy oraz przepisów podatkowych;

- bardzo dobra umiejętność obsługi komputera (biegła znajomość pakietu Ms Office, );

- praktyczna znajomość zagadnień kadrowo-płacowych;

- min. 3 letnie doświadczenie w pracy w zakresie płac;

- umiejętności pracy w zespole, odporności na stres, umiejętności pracy pod presją czasu.

 

Dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe oraz list motywacyjny należy składać w sekretariacie SPZOZ w Lubartowie lub przesłać pocztą na adres:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubartowie, ul. Cicha 14, 21-100 Lubartów;

tel. 81 855 28 07 lub na adres e-mail:  sekretariat@spzoz-lubartow.pl; w terminie 14 dni od ukazania się ogłoszenia.

W aplikacji należy załączyć wypełniony formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów niniejszej rekrutacji:

Formularz zgody/wycofania zgody RODO - format MS Word
Formularz zgody/wycofania zgody RODO - format PDF

SPZOZ w Lubartowie zastrzega sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

 

Zmieniony ( 26.03.2021. )
 

Kontakt i adres


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubartowie
Adres:
ul. Cicha 14
21-100 Lubartów

Ważne telefony:
Centrala - 81 855-20-41
Izba Przyjęć - 81 855-20-41 w. 386
Pediatryczna Izba Przyjęć - 81 855-20-41 w. 287
Pogotowie Ratunkowe - 81 854-55-49, 999