Inspektor Nadzoru z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń Email
24.05.2021.
Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
w Lubartowie

Zatrudni na umowę cywilno-prawną:

Inspektora Nadzoru z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń .

Wymagania:
  • - minimum 5 letnie doświadczenie branżowe w obiektach medycznych
  • - nadzór nad realizacją budowy minimum 2 obiektów medycznych w ZOL (Zakład Opiekuńczo-Leczniczy)
  • - dyspozycyjność 24 godz 5 dni w tygodniu

Inormacja:

Umowa cywilno-prawna zawarta będzie na okres realizacji inwestycji przewidzianych na lata 2021-22
 
Dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe oraz list motywacyjny należy składać w sekretariacie SP ZOZ w Lubartowie lub przesłać pocztą na adres: 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubartowie,

ul. Cicha 14, 21-100 Lubartów;

Tel. 81 855 28 07; lub na e-mail:  sekretariat@spzoz-lubartow.pl;
w terminie 14 dni od ukazania się ogłoszenia.

 

W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.97, Dziennik Ustaw z 2002 r Nr 101 Poz. 926 z późn. zmianami.)

Zastrzegamy sobie możliwość  kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
Zmieniony ( 24.05.2021. )
 

Kontakt i adres

Ważne telefony:
Centrala
81 855 20 41
Informacja
515287510
Izba Przyjęć
w. 386
Pediatryczna Izba Przyjęć
w. 287
Centr. Med. Rodzinnej
81 854 55 49
Nocna i świąteczna Opieka
81 854 55 49
Pogotowie Ratunkowe
112, 999

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubartowie
Adres:
ul. Cicha 14
21-100 Lubartów