Zapytanie ofertowe na dostawę opatrunków i materiałów do sterylizacji. Email
26.10.2021.

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W LUBARTOWIE
ul. Cicha 14, 21-100 Lubartów, tel. 81 855-20-41
www.spzoz-lubartow.pl, e-mail: a.pula@spzoz-lubartow.pl  

Z A P R A S Z A
do składania ofert na:

Zapytanie ofertowe na dostawę testów antygenowych COVID 19

Zaproszenie ofertowe

Załącznik nr. 1

Załącznik ofertowy nr. 2

Umowa

Wynik zapytanie ofertowe opatrunki i sterylizacja.

Zmieniony ( 05.11.2021. )
 

Kontakt i adres


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubartowie
Adres:
ul. Cicha 14
21-100 Lubartów

Ważne telefony:
Centrala - 81 855-20-41
Izba Przyjęć - 81 855-20-41 w. 386
Pediatryczna Izba Przyjęć - 81 855-20-41 w. 287
Pogotowie Ratunkowe - 81 854-55-49, 999