Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na Przeprowadzenie kontroli obiektów budowlanych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Lubartowie. Znak sprawy: DZPiZ/10/2021/KT Email
31.12.2021.

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W LUBARTOWIE
ul. Cicha 14, 21-100 Lubartów, tel. 81 855-20-41
www.spzoz-lubartow.pl, e-mail: a.pula@spzoz-lubartow.pl  

Z A P R A S Z A
do składania ofert na:

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na Przeprowadzenie kontroli obiektów budowlanych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Lubartowie. Znak sprawy: DZPiZ/10/2021/KT

Zaproszenie ofertowe

Zał. nr 1 do Zaproszenia - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Zał. nr 2 do Zaproszenia - Oferta Wykonawcy

Zał. nr 3 do Zaproszenia - Wzór umowy zadanie 1

Zał. nr 4 do Zaproszenia - Wzór umowy zadanie 2

Zał. nr 5 do Zaproszenia - Wzór umowy zadanie 3

Zał. nr 6 do Zaproszenia - Wzór umowy zadanie 4

Pytania i odpowiedzi z dnia 10.01.2022r

Informacja o wyborze oferty

Zmieniony ( 17.01.2022. )
 

Kontakt i adres

Ważne telefony:
Centrala
81 855 20 41
Informacja
515287510
Izba Przyjęć
w. 386
Pediatryczna Izba Przyjęć
w. 287
Centr. Med. Rodzinnej
81 854 55 49
Nocna i świąteczna Opieka
81 854 55 49
Pogotowie Ratunkowe
112, 999

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubartowie
Adres:
ul. Cicha 14
21-100 Lubartów