Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę pieczywa, mięsa i wędlin drobiowych, mrożonek i kaszki i zupki dla dzieci Nr DZPiZ/3/2022/KT. Email
21.01.2022.

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W LUBARTOWIE
ul. Cicha 14, 21-100 Lubartów, tel. 81 855-20-41
www.spzoz-lubartow.pl, e-mail: a.pula@spzoz-lubartow.pl  

Z A P R A S Z A
do składania ofert na:

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę pieczywa, mięsa i wędlin drobiowych, mrożonek i kaszki i zupki dla dzieci Nr DZPiZ/3/2022/KT.

Zaproszenie ofertowe

Załącznik nr 2 do Zaproszenia - Formularz ofertowy Wykonawcy

Załącznik nr 3 do Zaproszenia - Oświadczenie dot. przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 4 do Zaproszenia - Wzór umowy

Załącznik nr 1.1 do Zaproszenia - Formularz asortymentowo-cenowy - Pieczywo

Załącznik nr 1.2 do Zaproszenia - Formularz asortymentowo-cenowy - Mrożonki

Załącznik nr 1.3 do Zaproszenia - Formularz asortymentowo-cenowy - Drób i wędliny drobiowe

Załącznik nr 1.4 do Zaproszenia - Formularz asortymentowo-cenowy - Kaszki i zupki dla dzieci

Rozstrzygnięcie

Zmieniony ( 01.02.2022. )
 

Kontakt i adres


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubartowie
Adres:
ul. Cicha 14
21-100 Lubartów

Ważne telefony:
Centrala - 81 855-20-41
Izba Przyjęć - 81 855-20-41 w. 386
Pediatryczna Izba Przyjęć - 81 855-20-41 w. 287
Pogotowie Ratunkowe - 81 854-55-49, 999