UDZIELANIE LEKARSKICH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W iZBIE pRZYJĘĆ ORAZ PEŁNIENIE FUNKCJI KIEROWNIKA IZBY PRZYJĘĆ Email
21.01.2022.

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W LUBARTOWIE
ul. Cicha 14, 21-100 Lubartów, tel. 81 855-20-41
www.spzoz-lubartow.pl, e-mail: a.pula@spzoz-lubartow.pl  

Z A P R A S Z A
do składania ofert na:

UDZIELANIE LEKARSKICH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W iZBIE pRZYJĘĆ ORAZ PEŁNIENIE FUNKCJI KIEROWNIKA IZBY PRZYJĘĆ

Zaproszenie ofertowe

formularz ofertowy ZP 1

specyfikacja ZP1

wzór umowy dyzury ZP 1

wzór umowy kierownik ZP 1

zał. nr 4 do ZP1

zał. nr 5 do ZP 1

zarzadzenie powołujace komisje

Rozstrzygnięcie

Zmieniony ( 28.01.2022. )
 

Kontakt i adres


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubartowie
Adres:
ul. Cicha 14
21-100 Lubartów

Ważne telefony:
Centrala - 81 855-20-41
Izba Przyjęć - 81 855-20-41 w. 386
Pediatryczna Izba Przyjęć - 81 855-20-41 w. 287
Pogotowie Ratunkowe - 81 854-55-49, 999