WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ LEKARZY RADIOLOGÓW I PEŁNIENIE FUNKCJI KOORDYNATORA PRACOWNI DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ WRAZ Z PRACOWNIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ I PRACOWNIA USG Email
21.01.2022.

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W LUBARTOWIE
ul. Cicha 14, 21-100 Lubartów, tel. 81 855-20-41
www.spzoz-lubartow.pl, e-mail: a.pula@spzoz-lubartow.pl  

Z A P R A S Z A
do składania ofert na:

WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ LEKARZY RADIOLOGÓW I PEŁNIENIE FUNKCJI KOORDYNATORA PRACOWNI DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ WRAZ Z PRACOWNIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ I PRACOWNIA USG

Zaproszenie ofertowe

formularz ofertowy ZP 2

specyfikacja ZP2

wzór umowy na koordynatora

wzór umowy na radiologa

zał. nr 4 do ZP2

zał. nr 5 do ZP2

zarzadzenie powołujace komisję ZP 2

Rozstrzygnięcie

Unieważnienie

Zmieniony ( 28.01.2022. )
 

Kontakt i adres


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubartowie
Adres:
ul. Cicha 14
21-100 Lubartów

Ważne telefony:
Centrala - 81 855-20-41
Izba Przyjęć - 81 855-20-41 w. 386
Pediatryczna Izba Przyjęć - 81 855-20-41 w. 287
Pogotowie Ratunkowe - 81 854-55-49, 999