Usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów pokonsumpcyjnych kategorii 3 DZPiZ/7/2022/KT Email
24.02.2022.

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W LUBARTOWIE
ul. Cicha 14, 21-100 Lubartów, tel. 81 855-20-41
www.spzoz-lubartow.pl, e-mail: a.pula@spzoz-lubartow.pl  

Z A P R A S Z A
do składania ofert na:

Usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów pokonsumpcyjnych kategorii 3 DZPiZ/7/2022/KT

Zaproszenie ofertowe

Załącznik nr 1 do Zaproszenia - Oferta Wykonawcy.doc

Załącznik nr 2 do Zaproszenia - Projekt umowy odpady.doc

Pytania i odpowiedzi z dnia 25.02.2022

Załącznik nr 2 do Zaproszenia - Projekt umowy odpady po zmianach z dnia 01.03.2022r

Załącznik nr 2 do Zaproszenia - Projekt umowy odpady po zmianach z dnia 01.03.2022r - II.doc

Informacja o unieważnieniu

Zmieniony ( 03.03.2022. )
 

Kontakt i adres

Ważne telefony:
Centrala
81 855 20 41
Informacja
515287510
Izba Przyjęć
w. 386
Pediatryczna Izba Przyjęć
w. 287
Centr. Med. Rodzinnej
81 854 55 49
Nocna i świąteczna Opieka
81 854 55 49
Pogotowie Ratunkowe
112, 999

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubartowie
Adres:
ul. Cicha 14
21-100 Lubartów