Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na Dostawę zestawu do trepanacji czaszki. DZPiZ/26/2022/KT Email
21.03.2022.

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W LUBARTOWIE
ul. Cicha 14, 21-100 Lubartów, tel. 81 855-20-41
www.spzoz-lubartow.pl, e-mail: a.pula@spzoz-lubartow.pl  

Z A P R A S Z A
do składania ofert na:

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na Dostawę zestawu do trepanacji czaszki. DZPiZ/26/2022/KT

Załączniki

Pytania i odpowiedzi z dnia 25.03.2022

Zał. nr 3 - Wzór umowy po zmianach z dnia 25.03.2022r

Rozstrzygnięcie/a>

Zmieniony ( 30.03.2022. )
 

Kontakt i adres

Ważne telefony:
Centrala
81 855 20 41
Informacja
515287510
Izba Przyjęć
w. 386
Pediatryczna Izba Przyjęć
w. 287
Centr. Med. Rodzinnej
81 854 55 49
Nocna i świąteczna Opieka
81 854 55 49
Pogotowie Ratunkowe
112, 999

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubartowie
Adres:
ul. Cicha 14
21-100 Lubartów