Opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego (PFU) wraz z wykonaniem planowych kosztów prac projektowych Email
20.04.2022.

Nr sprawy: DZPiZ/32/2022/KT

Opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego (PFU) wraz z wykonaniem planowych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych w celu zaprojektowania i wykonania robót budowlanych polegających na remoncie schodów zewnętrznych, pochylni wraz z infrastrukturą towarzyszącą SPZOZ w Lubartowie .
Załączniki

Informacja o unieważnieniu

Zmieniony ( 27.04.2022. )
 

Kontakt i adres

Ważne telefony:
Centrala
81 855 20 41
Informacja
515287510
Izba Przyjęć
w. 386
Pediatryczna Izba Przyjęć
w. 287
Centr. Med. Rodzinnej
81 854 55 49
Nocna i świąteczna Opieka
81 854 55 49
Pogotowie Ratunkowe
112, 999

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubartowie
Adres:
ul. Cicha 14
21-100 Lubartów