Opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego (PFU) dot. schodów zewnętrznych, pochylni wraz z infrastrukturą towarzyszącą SPZOZ w Lubartowie Email
27.04.2022.

Nr sprawy: DZPiZ/35/2022/KT

Opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego (PFU) wraz z wykonaniem planowych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych w celu zaprojektowania i wykonania robót budowlanych polegających na remoncie schodów zewnętrznych, pochylni wraz z infrastrukturą towarzyszącą SPZOZ w Lubartowie .
Załączniki


Rozstrzygnięcie

Zmieniony ( 10.05.2022. )
 

Kontakt i adres

Ważne telefony:
Centrala
81 855 20 41
Informacja
515287510
Izba Przyjęć
81 458 18 30
Pediatryczna Izba Przyjęć
81 854 64 50
Centr. Med. Rodzinnej
81 854 55 49
Nocna i świąteczna Opieka
81 854 55 49
Pogotowie Ratunkowe
112, 999
OKULISTA
81 854 39 47
STOMATOLOG
855 20 41 wew.373

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubartowie
Adres:
ul. Cicha 14
21-100 Lubartów