'Dostawa sprzętu i przyborów kuchennych Email
29.04.2022.

Nr sprawy: DZPiZ/34/2022/KT

'Dostawa sprzętu i przyborów kuchennych

Zapytanie

Zał. nr 1 do Zaproszenia z dn. 04.05.2022

Pytania i odpowiedzi z dnia 05.05.2022 r

Rozstrzygnięcie Dostawa sprzętu i przyborów kuchennych

Zmieniony ( 11.05.2022. )
 

Kontakt i adres

Ważne telefony:
Centrala
81 855 20 41
Informacja
515287510
Izba Przyjęć
81 458 18 30
Pediatryczna Izba Przyjęć
81 854 64 50
Centr. Med. Rodzinnej
81 854 55 49
Nocna i świąteczna Opieka
81 854 55 49
Pogotowie Ratunkowe
112, 999
OKULISTA
81 854 39 47
STOMATOLOG
855 20 41 wew.373

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubartowie
Adres:
ul. Cicha 14
21-100 Lubartów