Leasing operacyjny na dostawę ciągnika komunalnego z kosiarką tylną bijakową oraz pługiem do śniegu. Email
13.06.2022.

Nr sprawy: DZPiZ/50/2022/AR

"Leasing operacyjny na dostawę ciągnika komunalnego z kosiarką tylną bijakową oraz pługiem do śniegu"
Zapytanie pliki

Zał. nr 2 - Formularz oferty Wykonawcy - po zmianach

Pytania i odpowiedzi z dnia 20.06.2022 r.

Unieważnienie postępowania

Zmieniony ( 23.06.2022. )
 

Kontakt i adres

Ważne telefony:
Centrala
81 855 20 41
Informacja
515287510
Izba Przyjęć
w. 386
Pediatryczna Izba Przyjęć
w. 287
Centr. Med. Rodzinnej
81 854 55 49
Nocna i świąteczna Opieka
81 854 55 49
Pogotowie Ratunkowe
112, 999

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubartowie
Adres:
ul. Cicha 14
21-100 Lubartów