Ogłoszenie dla kandydata do pracy na stanowisko lekarz psychiatra w Poradni Zdrowia Psychicznego Email
02.09.2022.
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubartowie Poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku: lekarz psychiatra w Poradni Zdrowia Psychicznego

 

Zakres obowiązków:

 

- wykonywanie czynności zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami oraz aktami prawnymi Rzeczpospolitej Polskiej, m.in. Ustawą z dnia 5.12.1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty

 

Wymagania: - tytuł lekarza specjalisty z dziedziny psychiatrii lub - tytuł lekarz medycyny w trakcie specjalizacji z dziedziny psychiatrii (po 2 latach specjalizacji) Dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe oraz list motywacyjny należy składać w sekretariacie SP ZOZ w Lubartowie lub przesłać pocztą na adres:

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubartowie, ul. Cicha 14, 21-100 Lubartów; Tel. 81 855 28 07; lub na e-mail: sekretariat@spzoz-lubartow.pl;
Zmieniony ( 02.09.2022. )
 

Kontakt i adres

Ważne telefony:
Centrala
81 855 20 41
Informacja
515287510
Izba Przyjęć
w. 386
Pediatryczna Izba Przyjęć
w. 287
Centr. Med. Rodzinnej
81 854 55 49
Nocna i świąteczna Opieka
81 854 55 49
Pogotowie Ratunkowe
112, 999

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubartowie
Adres:
ul. Cicha 14
21-100 Lubartów