Przeprowadzenie kontroli obiektów budowlanych w SPZOZ Lubartów Email
18.11.2022.

Nr sprawy: DZPiZ/92/2022/AR

''Przeprowadzenie kontroli obiektów budowlanych w SPZOZ Lubartów''
Zapytanie pliki


Informacja o wyborze oferty.

Zmieniony ( 09.12.2022. )
 

Kontakt i adres

Ważne telefony:
Centrala
81 855 20 41
Informacja
515287510
Izba Przyjęć
81 458 18 30
Pediatryczna Izba Przyjęć
81 854 64 50
Centr. Med. Rodzinnej
81 854 55 49
Nocna i świąteczna Opieka
81 854 55 49
Pogotowie Ratunkowe
112, 999

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubartowie
Adres:
ul. Cicha 14
21-100 Lubartów