DZPiZ/8/2023/AR "Usługa serwisowania pojazdów służbowych w SPZOZ Lubartów" Email
28.03.2023.
DZPiZ/8/2023/AR "Usługa serwisowania pojazdów służbowych w SPZOZ Lubartów"
Zapytanie pliki

Informacja o zmianach

Załacznik nr 1 do Zaproszenia - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia po zmianach 29.03.2023

Załącznik nr 4 do Zaproszenia wzór umowy po zmianach 29.03.2023

Unieważnienie

Zmieniony ( 05.04.2023. )
 

Kontakt i adres

Ważne telefony:
Centrala
81 855 20 41
Informacja
515287510
Izba Przyjęć
w. 386
Pediatryczna Izba Przyjęć
w. 287
Centr. Med. Rodzinnej
81 854 55 49
Nocna i świąteczna Opieka
81 854 55 49
Pogotowie Ratunkowe
112, 999

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubartowie
Adres:
ul. Cicha 14
21-100 Lubartów