DZPiZ/9/2023/AR "Dostawa materiałów opatrunkowych" Email
31.03.2023.
DZPiZ/9/2023/AR "Dostawa materiałów opatrunkowych"
Zapytanie pliki

Rozstrzygnięcie

 

Kontakt i adres

Ważne telefony:
Centrala
81 855 20 41
Informacja
515287510
Izba Przyjęć
w. 386
Pediatryczna Izba Przyjęć
w. 287
Centr. Med. Rodzinnej
81 854 55 49
Nocna i świąteczna Opieka
81 854 55 49
Pogotowie Ratunkowe
112, 999

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubartowie
Adres:
ul. Cicha 14
21-100 Lubartów