Ogłoszenie - Zakład Diagnostyki Obrazowej Email
21.08.2023.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubartowie

poszukuje kandydatów na stanowisko:

LEKARZA UDZIELAJĄCEGO ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKŁADZIE DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ

Miejsce pracy: 

Zakład Diagnostyki Obrazowej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Lubartowie, ul. Cicha 14, 21-100 Lubartów

Zakres obowiązków:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie radiologii, zgodnie
 z obowiązującym standardem opieki.

Oferujemy:

            Zatrudnienie w formie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej.

Wymogi dla lekarza udzielającego świadczeń w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej:

Posiadanie specjalizacji w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej.

 

Osoby zainteresowane prosimy o składanie aplikacji (CV, list motywacyjny oraz dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe):

1. bezpośrednio do Sekretariatu Dyrekcji – ul. Cicha 14, 21-100 Lubartów,  II piętro

2. na adres e-mail: sekretariat@spzoz-lubatow.pl

3. listownie na adres:  SPZOZ w Lubartowie

                                    ul. Cicha 14

                                    21 – 100 Lubartów

Prosimy o dopisanie w aplikacji klauzuli:  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubartowie, w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko.

Zastrzegamy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty.
 Oferty odrzucone zostaną zniszczone.

Zmieniony ( 21.08.2023. )
 

Kontakt i adres

Ważne telefony:
Centrala
81 855 20 41
Informacja
515287510
Izba Przyjęć
81 458 18 30
Pediatryczna Izba Przyjęć
81 854 64 50
Centr. Med. Rodzinnej
81 854 55 49
Nocna i świąteczna Opieka
81 854 55 49
Pogotowie Ratunkowe
112, 999
OKULISTA
81 854 39 47
STOMATOLOG
855 20 41 wew.373

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubartowie
Adres:
ul. Cicha 14
21-100 Lubartów