Poprawa skuteczności udzielania pomocy przedszpitalnej na terenie działania SPZOZ w Lubartowie poprzez zakup ambulansów ratowniczych Email
04.02.2011.
Image

 

"Poprawa skuteczności udzielania pomocy przedszpitalnej na terenie działania SPZOZ w Lubartowie poprzez zakup ambulansów ratowniczych."
Wartość projektu: 1 860 488,01zł
Wartość dofinansowania z EFRR: 1 345 063,57zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

 

Zmieniony ( 23.01.2015. )
 

Kontakt i adres

Ważne telefony:
Centrala
81 855 20 41
Informacja
515287510
Izba Przyjęć
w. 386
Pediatryczna Izba Przyjęć
w. 287
Centr. Med. Rodzinnej
81 854 55 49
Nocna i świąteczna Opieka
81 854 55 49
Pogotowie Ratunkowe
112, 999

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubartowie
Adres:
ul. Cicha 14
21-100 Lubartów