Dostawa i montaż drzwi automatycznych wewnętrznych i zewnętrznych- STG/PP/2/2019 Email
12.09.2019.

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W LUBARTOWIE
ul. Cicha 14, 21-100 Lubartów, tel. 81 855-20-41
www.spzoz-lubartow.pl, e-mail: sekretariat@spzoz-lubartow.pl  

Z A P R A S Z A
do składania ofert na:
Dostawę i montaż drzwi automatycznych wewnętrznych i zewnętrznych

Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowo- cenowy
Rysunek konstrukcyjny

30.09.2019 Modyfikacja:
Rozstrzygnięcie
Zmieniony ( 30.09.2019. )
 

Kontakt i adres

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubartowie
Adres:
ul. Cicha 14
21-100 Lubartów

Ważne telefony:
Centrala - 81 855-20-41
Izba Przyjęć - 81 855-20-41 w. 386
Pediatryczna Izba Przyjęć - 81 854-64-40
Pogotowie Ratunkowe - 81 854-55-49, 999