Księgowy Email
06.12.2019.

Samodzielny Publiczny

Zakład Opieki Zdrowotnej

w Lubartowie


Poszukuje kandydata do pracy na stanowisku:

księgowego

Zakres obowiązków:

- dekretowanie i księgowanie operacji gospodarczych, dowodów bankowych itd.

- kontrola formalno-rachunkowa dowodów księgowych

 

Wymagania niezbędne:

- wykształcenie co najmniej średnie ( preferowane kierunki: rachunkowość, finanse)

- staż pracy: 4 lata na podobnym stanowisku

- obywatelstwo polskie ( o stanowisko mogą się ubiegać również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust.2 i 3

- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

- niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyśle przestępstwo skarbowe,

- nieposzlakowana opinia

- stan zdrowia pozwalających na zatrudnienie na określonym stanowisku,

- znajomość aktualnych przepisów prawnych, w tym między innymi:

- ustawy o finansach publicznych

- o działalności leczniczej

- ustawy o rachunkowości,

- ordynacji podatkowej

Oraz przepisów wykonawczych do tych ustaw.

- obsługa pakietu Ms Office na dobrym poziomie

 

Wymagania dodatkowe:

-praktyczna znajomość zasad prowadzenia rachunkowości

-znajomość procedur dokonywania rozliczeń finansowych, kontroli dokumentów księgowych,

-Umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych

- umiejętność pracy samodzielnej jak i współpracy w zespole

- dyspozycyjność i wysoka kultura osobista,

- znajomość programów księgowych oraz programów służących sporządzaniu sprawozdań pożądane  kompetencje: umiejętność dobrej organizacji pracy, zdolność analitycznego rozwiązywania  problemów, kreatywność

 

Dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe oraz list motywacyjny należy składać w sekretariacie SPZOZ w Lubartowie lub przesłać pocztą na adres:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubartowie, ul. Cicha 14, 21-100 Lubartów;

tel. 81 855 28 07 lub na adres e-mail:  sekretariat@spzoz-lubartow.pl; w terminie 14 dni od ukazania się ogłoszenia.

W aplikacji należy załączyć wypełniony formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów niniejszej rekrutacji:

Formularz zgody/wycofania zgody RODO - format MS Word
Formularz zgody/wycofania zgody RODO - format PDF

SPZOZ w Lubartowie zastrzega sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

 

 

Kontakt i adres


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubartowie
Adres:
ul. Cicha 14
21-100 Lubartów

Ważne telefony:
Centrala - 81 855-20-41
Izba Przyjęć - 81 855-20-41 w. 386
Pediatryczna Izba Przyjęć - 81 854-64-40
Pogotowie Ratunkowe - 81 854-55-49, 999