Aktualności
Sprzedaż używanych pojazdów 3 Email
05.10.2021.

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W LUBARTOWIE
ul. Cicha 14, 21-100 Lubartów, tel. 81 855-20-41
www.spzoz-lubartow.pl, e-mail: sekretariat@spzoz-lubartow.pl  

Z A P R A S Z A
do składania ofert na:

Zakup używanych pojazdów.

Ogłoszenie

Załącznik nr.1

Załącznik nr.2

Załącznik nr. 3

 
INFORMACJA Email
24.09.2021.
ZASADY UCZESTNICTWA W PORODZIE RODZINNYM
 
W związku z rosnącymi zachorowaniami na COVID-19 na terenie województwa lubelskiego, uczestnictwo w porodach rodzinnych będzie możliwe jedynie w przypadku spełnienia wszystkich poniższych zasad:
 
1. W porodzie rodzinnym może uczestniczyć wyłącznie jedna osoba towarzysząca (ojciec dziecka, w szczególnych przypadkach inna bliska osoba).
2. Osoba towarzysząca powinna mieszkać z rodzącą, co najmniej przez 14 dni przed porodem, w dniu porodu musi być zdrowa, nie może być objęta kwarantanną, izolacją, nie miała styczności z chorym lub podejrzanym o zakażenie COVID-19 w ciągu 14 dni od terminu porodu.
3. Rodziny przygotowujące się do porodu rodzinnego powinny przez 14 dni przed terminem porodu ograniczyć do niezbędnego minimum kontakty z osobami obcymi, celem zminimalizowania prawdopodobieństwa zakażenia koronawirusem.
4. Osoba towarzysząca niezaczepiona musi posiadać aktualny wynik testu PCR w kierunku COVID-19 z okresu nie dłuższego niż maksymalnie 3 dni (72h) przed porodem (wykonanie testu we własnym zakresie). W przypadku osób zaszczepionych, oprócz posiadanego certyfikatu potwierdzającego zaszczepienie, konieczne jest wykonanie testu antygenowego we własnym zakresie.
5. Przy przyjęciu do szpitala, osoba towarzysząca podlega procedurze triażu. Osoba towarzysząca ma sprawdzaną temperaturę ciała oraz musi wypełnić formularz ankiety epidemiologicznej. Podanie nieprawdziwych danych w ankiecie może spowodować następstwa prawne.
6.  Ostateczną decyzję o możliwości porodu rodzinnego podejmuje lekarz z Oddziału Ginekologiczno-Położniczego.
7. Osoba towarzysząca przez cały okres pobytu na terenie szpitala ma założoną atestowaną maseczkę ochronną FFP2/FFP3 (w użytkowaniu należy przestrzegać zaleceń producenta: 6-12 godzin) oraz fartuch z flizeliny. Zachowuje bezpieczny 2-metrowy dystans wobec innych osób poza rodzącą, zwłaszcza w traktach komunikacyjnych.
8. Osoba towarzysząca po wejściu do sali porodowej dezynfekuje ręce i zachowuje się zgodnie z poleceniami osoby prowadzącej poród.
9. Nie opuszcza sali porodowej, o ile nie otrzyma takiego polecenia od personelu medycznego, co może mieć miejsce np. w nagłej sytuacji położniczej; w takim przypadku osoba towarzysząca oczekuje na pozwolenie powrotu (jeśli taki jest możliwy) bezpośrednio przed Blokiem Porodowym.
10.Ze względów bezpieczeństwa, osoba towarzysząca przy porodzie i pacjentka rodząca, podczas przemieszczania się po terenie szpitala (ciągi komunikacyjne) muszą mieć zasłonięte usta i nos atestowaną maseczką ochronną. Szpital nie zapewnienia takich masek pacjentkom i osobom towarzyszącym dlatego, należy je dołączyć do rzeczy pacjentki przygotowanych na pobyt w szpitalu.
11. Po 2 godzinach od zakończenia porodu, osoba towarzysząca niezwłocznie opuszcza oddział.
12. W przypadku porodu zabiegowego lub cięcia cesarskiego, nie dopuszcza się obecności osoby towarzyszącej. Osoba towarzysząca może być obecna przy pacjentce dopiero na sali poporodowej.
 
OBOWIĄZUJE ZAKAZ ODWIEDZIN PACJENTEK W SZPITALU
 
ZAPRASZAMY NA III DAWKĘ PRZYPOMINAJĄCĄ PRZECIWKO COVID-19. Email
24.09.2021.
ZAPRASZAMY NA III DAWKĘ PRZYPOMINAJĄCĄ PRZECIWKO COVID-19.
  
Uprzejmie informujemy, że Powszechny Punkt Szczepień SP ZOZ LUBARTÓW od 24.09.2021r 
zaprasza na szczepienia dawką
przypominającą  wszystkie osoby, które ukończyły 50 rok życia oraz
pracowników ochrony zdrowia mających bezpośredni kontakt z pacjentem.

Przypominającą dawkę stosuje się we wskazanych grupach z zachowaniem odstępu
co najmniej 6 miesięcy po ukończeniu pełnego schematu szczepienia przeciw COVID-19.
U osób szczepionych dawką przypominającą  stosujemy szczepionkę Comirnaty
Pfizer-BioNTech, niezależnie od rodzaju szczepionki zastosowanej uprzednio podczas
szczepienia podstawowego I i II dawką.
W celu ustalenia terminu szczepienia prosimy o kontakt telefoniczny z rejestracją Szpitala : 
508 933 931, 81 855-20-66, 81 854-19-22.


 
INFORMACJA Email
23.09.2021.

                                                                                                                  Lubartów 2021.09.23

INFORMACJA

 

         Zarządzenie w sprawie odwiedzin Pacjentów Szpitala na odziałach: Pediatrycznym i Położniczym - Porody

Zarządzenie

 
INFORMACJA PUNKT WYMAZOWY Email
14.09.2021.

                                                                                                                  Lubartów 2021.09.14

INFORMACJA

 

         Informujemy o wydłużeniu czasu pracy w punkcie pobrań wymazów w kierunku SARS-CoV-2, aktualny harmonogram pracy punktu wymazowego to 7.00-10.00 począwszy od dnia 15 września br.

 
« poprz. nast.  »

Pozycje :: 6 - 10 z 215

Kontakt i adres


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubartowie
Adres:
ul. Cicha 14
21-100 Lubartów

Ważne telefony:
Centrala - 81 855-20-41
Izba Przyjęć - 81 855-20-41 w. 386
Pediatryczna Izba Przyjęć - 81 855-20-41 w. 287
Pogotowie Ratunkowe - 81 854-55-49, 999