Dostawa drobnego sprzętu medycznego Email
16.11.2022.

Nr sprawy: DZPiZ/96/2022/AR

''Dostawa drobnego sprzętu medycznego''
Zapytanie pliki


Termin i pytania

Informacja o wynikach

Zmieniony ( 02.12.2022. )
 

Kontakt i adres

Ważne telefony:
Centrala
81 855 20 41
Informacja
515287510
Izba Przyjęć
w. 386
Pediatryczna Izba Przyjęć
w. 287
Centr. Med. Rodzinnej
81 854 55 49
Nocna i świąteczna Opieka
81 854 55 49
Pogotowie Ratunkowe
112, 999

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubartowie
Adres:
ul. Cicha 14
21-100 Lubartów