Świadczenie usług konserwacji i serwisu urządzeń dźwigowych w budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubartowie. DZPIZ/4/2023/AR Email
02.03.2023.

Nr sprawy:DZPIZ/4/2023/AR

"Świadczenie usług konserwacji i serwisu urządzeń dźwigowych w budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubartowie”
Zapytanie pliki

Rozstrzygnięcie

Zmieniony ( 10.03.2023. )
 

Kontakt i adres

Ważne telefony:
Centrala
81 855 20 41
Informacja
515287510
Izba Przyjęć
81 458 18 30
Pediatryczna Izba Przyjęć
81 854 64 50
Centr. Med. Rodzinnej
81 854 55 49
Nocna i świąteczna Opieka
81 854 55 49
Pogotowie Ratunkowe
112, 999
OKULISTA
81 854 39 47
STOMATOLOG
855 20 41 wew.373

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubartowie
Adres:
ul. Cicha 14
21-100 Lubartów