SZP/PP/13/2019 - Menedżer projektu "Poprawa jakości o dostępności świadczeń zdrowotnych w SPZOZ w Lubartowie poprzez utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z infrastrukturą techniczną i zakupem sprzętu... Email
10.06.2019.

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W LUBARTOWIE
ul. Cicha 14, 21-100 Lubartów, tel. 81 855-20-41
www.spzoz-lubartow.pl, e-mail: sekretariat@spzoz-lubartow.pl  

Z A P R A S Z A
do składania ofert na:
Menedżer projektu „Poprawa jakości o dostępności świadczeń zdrowotnych w SP ZOZ w Lubartowie poprzez utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z infrastrukturą techniczną i zakupem sprzętu medycznego” oraz wykonanie programu funkcjonalno użytkowego.

Zaproszenie wraz z załącznikami
Formularz ofertowy
Oświadczenie

12.06.2019 Modyfikacja:
Informacja
Zmodyfik formularz
Zmodyfik wzor umowy

18.06.2019 Modyfikacja:
Unieważnienie postępowania
Zmieniony ( 18.06.2019. )
 

Kontakt i adres

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubartowie
Adres:
ul. Cicha 14
21-100 Lubartów

Ważne telefony:
Centrala - 81 855-20-41
Izba Przyjęć - 81 855-20-41 w. 386
Pediatryczna Izba Przyjęć - 81 854-64-40
Pogotowie Ratunkowe - 81 854-55-49, 999